ABUS uppdaterar sin profilfamilj för lättraverser

Sedan flera år har ABUS en ny profilfamilj för sina lättraverssystem. Det senaste tillskottet är HB240S, som ersätter den äldre modellen HB250S. Nya profilen HB240S har ca 20% högre lastkapacitet jämfört den utgående HB250S och samma goda egenskaper som övriga nya profiler.

Exempelvis är skarv lika stark som själva profilen, vilket ger att man kan nyttja längden till att optimera upphängningspunkter. Det ger mer kostnadsoptimerade lättraverslösningar då man inte behöver ta hänsyn till skarvar och säkerhetsavstånd till dessa, som är det tidigare sättet att dimensionera. Upphängningar kan också på HB240S, precis som de andra nya ABUS-profilerna, monteras ovanifrån vilket underlättar framtida underhåll. Traditionellt matas upphängningar på från en profilände, vilket ger framtida underhållsutmaningar vid byte om en upphängning t ex i mitten på kranbanan måste bytas. Det blir m.a.o mer kostnadseffektivt underhåll med ABUS lättraverssystem och lägre livscykelkostnad.

bild

 Se mer om ABUS lättraverser HÄR!

ABUS energikedja för lättraverser

En nyhet för ABUS lättraverser är introduktion av energikedjesystem för matarkabel. Principen kommer från ABUS traverser och för lättraverser blir detta en option som har fördelen att det minimerar kabelnedhäng. Energikedjan ger också ett skydd för flatkablar då det ligger inlagt i kabelkedja. Kabelnedhäng tar också plats i profilen, om all kabel t. ex. placeras i en ände. Med energikedja så undviks detta och således förbättras ändlägesmått också. ABUS erbjuder två olika storlekar för energikedja, beroende på applikationer som används i ett lättraverssystem.

bild

Se mer om ABUS lättraverser HÄR!