EU inför höga importtullar på kinesiska elbilar - upptill 37,6 procent

Elbil av märket BYD. Foto: Alexander Migl/Wikimedia Commons

Nio månader efter att EU-kommissionen inlett sin utredning kring kinesiska subventioner av elbilar, införs nu provisoriska importtullar på sådana fordon. Samtidigt fortsätter förhandlingar med den kinesiska regeringen för att nå en ”WTO-kompatibel lösning som på ett adekvat sätt tar itu med de farhågor som tagits upp av Europeiska unionen”.

Kommissionens utredning visar att hela elfordonsvärdekedjan gynnas av kinesiska subventioner, vilket snedvrider konkurrensen till nackdel för europeiska tillverkare. Utredningen har också tittat på de sannolika konsekvenserna och effekterna av dessa åtgärder för importörer, användare och konsumenter av elbilar i EU.

Tullarna kommer att variera för olika bilmärken, enligt följande:

  • BYD: 17,4%;
  • Geely: 19,9%;
  • SAIC: 37,6%.

Källa: EU-kommissionen