ESG-trenden tappar mark – Framtiden osäker för hållbarhetsinvesteringar

ESG har länge varit en måttstock för att mäta ett företags påverkan på miljön och dess ansvarstagande och transparens. Foto: Pixabay, Creative Commons Lic, kredit: Mount Polley

Den senaste tiden har intresset för ESG (Environmental, Social, and Governance) minskat, delvis på grund av att konceptet strävar efter att tillfredsställa för många olika intressen samtidigt. ESG har länge varit en måttstock för att mäta ett företags påverkan på samhället, miljön och dess ansvarstagande och transparens.

Enligt Confederation of British Industry tar två tredjedelar av investerarna hänsyn till ESG-faktorer vid investeringar, vilket visar på ESG:s potentiella fördelar för affärsutveckling, miljö och samhälle.

Attraktiv investering

En ESG-strategi kan visa att ett företag minskar risker, till exempel genom att anpassa tillverkningsprocesserna för att uppfylla framtida miljölagstiftning, vilket kan göra företaget till en attraktiv investering för långsiktig tillväxt. Trots detta har andelen nyligen skapade fonder i USA och Europa med ESG i namnet sjunkit från en topp på 8,3 procent till endast 3,3 procent, enligt Morningstar Direct.

En förklaring till nedgången är kollapsen för de rena energiaktierna som ofta associeras med ESG-rörelsen. Minskad tillväxt i försäljningen av elbilar har drabbat storföretag som Tesla hårt. S&P Global Clean Energy index har förlorat 31 procent sedan början av 2023, jämfört med globala aktiers avkastning på 27 procent.

Investeringsfluga ?

Intresset för ESG-investeringar, som blomstrade mellan 2019 och 2022, har vänt. Investerare har dragit tillbaka 2,2 miljarder dollar från fonder dedikerade till avkarbonisering sedan årets början, och utflödena ökar för varje vecka. Det finns en risk att ESG var mer av en investeringsfluga än en ekonomisk revolution.

ESG-termen uppstod ur en komplicerad allians mellan etiskt drivna investerare, institutioner som Förenta nationerna som syftar till att leda pengar till branscher som gynnar samhället, och investerare som ville tjäna på den gröna revolutionen. Fonderbjudandena försökte tillgodose alla dessa grupper samtidigt, vilket ledde till motsägelser och en del tvetydighet.

Bättre rapportering

ESG-fokuset kan hjälpa förvaltare att beakta risker som till exempel en regelbunden backlash eller styrningsmissar, som i vissa fall kan belysas av nya företagsrapporter. Europeiska unionen har nyligen öppnat vägen för att kräva att företag bättre rapporterar och adresserar hållbarhetspåverkan.

Dock verkar antagandet att integrering av ESG-kriterier i deras screening leder till bättre aktieval vara felaktigt. Den stora populariteten för ESG gör det osannolikt att marknaden underskattar riskerna.

Dyra hållbarhetspoäng

Räntan på pengar i företag som Vestas, vars aktie nådde ett pris-till-vinstförhållande på 534 år 2022, illustrerar risken att aktier med höga hållbarhetspoäng kan bli för dyra, vilket leder till lägre avkastning.

Trots detta är hållbara investeringar här för att stanna, men en bred ansats som täcker för många intressen tjänar ingen av dem väl. Med den ökande betydelsen av fusionsenergi, som utgör ett potentiellt hållbart och kraftfullt alternativ till traditionella energikällor, bör fokus kanske skifta mot mer specifika investeringsteman som direkt bidrar till en hållbar framtid, övergående från den generiska ESG-brandingen till mer målinriktade hållbarhetsstrategier.

Källa: The Wall Street Journal / Confederation of British Industry