Reportage

Anders Lyngfelt är professor vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola, där han byggt upp en forskargrupp som studerar så kallad kemcyklisk förbränning...

De höga elpriserna ökar intresset bland kunder att ansluta sig till fjärrvärme – samtidigt ser leverantörerna med oro på ett kommande EU-beslut som kan innebära att restprodukter från skogsindustrin kommer att klassas som ohållbara. AV PATRICK EKSTRAND DET ÄR VÄLDIGT HÖGT TRYCK på...