Nu är det på riktigt

- Nu har vi fokuserade ägare, egen styrelse och ansvar för vår egen kapitalallokering och har därmed stora möjligheter att verkställa vår strategi, säger Göran Björkman. Foto: Alleima

Nu är det på riktigt. Det var vd Göran Björkmans känsla när han i måndags presenterade Alleimas första kvartalsrapport som börsnoterat företag. 

 

Alleima är namnet på tidigare affärsområdet Sandvik Materials Technology som efter flera år av diskussioner slutligen avknoppades i augusti. Göran Björkman tycker sig ha märkt att avknoppningen medfört en ordentlig skjuts för organisationen som är en ledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar. 

  • Ja, det faktum att vi nu står på egna ben har skapat en otrolig energi i företaget. Detta har jag känt hela tiden under den här processen. Listningsdagen var väldigt speciell. På alla våra sajter runt om i världen körde vi event som präglades av glädje och stolthet, säger han.

Rapporten för kvartal tre fick ett ganska ljumt mottagande av aktiemarknaden med sjunkande börskurs som följd, men Göran Björkman tycker ändå att kvartalsresultatet är tillfredsställande utifrån förutsättningarna.  

  • Med tanke på hur världen ser ut idag, med krig och energikris i Europa, en global inflation och höjda räntor så är det en okej rapport. Vi rapporterade en negativ orderingångstillväxt vilket beror på att det finns ett par segment som är svagare än vad de varit tidigare. De tendenserna såg vi även i slutet av kvartal två och det handlar om våra minst förädlade produkter inom industrisegmentet och i konsumentsegmentet.
  • Samtidigt har vi ingen försvagning alls i andra segment. En av våra styrkor är att vi har en stark marknadsposition i många av våra kundsegment. Om några segment är svaga något kvartal så kan andra samtidigt vara starka. Det är viktigt att komma ihåg när man tittar på Alleima. 

Göran Björkman betonar också att kvartal tre alltid brukar vara resultatmässigt det svagaste, bland annat beroende på produktionsstopp under sommaren för planerade serviceunderhåll.

Han är full av tillförsikt vad gäller Alleimas prestationer framåt.

  • En av huvudorsakerna till att vi blivit listade är att vi nu slipper stå i skuggan av Sandviks övriga affärsområden. Nu har vi fokuserade ägare, egen styrelse och ansvar för vår egen kapitalallokering och därmed bedömer jag att vi har stora möjligheter att verkställa vår strategi.
  • Om man ser tillbaka några år så har vi gjort saker vi är stolta över och som visar vår styrka. Ett exempel är den besvärliga pandemin där vi försvarade vår lönsamhet väl. Vad vi har kvar att bevisa och som är strävan nummer ett i vår strategi är förmåga att skapa lönsam tillväxt. Den strävan ska vi fortsätta driva med fullt fokus, betonar Göran Björkman.

Många starka sidor

Han menar att Alleima har många riktigt starka sidor som kommer väl till pass i den oroliga tid som Europa och världen upplever just nu.

  • Styrkan ligger i att vi är väl positionerade i tillväxtsegmenten. Här vill jag peka på de globala makrotrenderna. Världen behöver mer energi och en del av energisektorn är underinvesterad. Vi är relativt starka inom kärnkraft och jag är ganska säker på att kärnkraften kommer att utvecklas betydligt över tid. Alleima är starkt inom olje- och gassegmentet som jag också tror kommer att förstärkas ytterligare.
  • Vi har också många erbjudanden kopplade till förnybar energi och vätgas. Det är fortfarande ett litet segment men jag bedömer tillväxttakten som bra. Den pågående elektrifieringen innefattar även industrin och där har vi divisionen Kanthal som är världsledande på elektrisk värmning.
  • Sedan har vi den medicinska industrin där Alleima växer starkt organiskt och där vi noterade en rekordfakturering kvartal tre. Så det är mycket som spelar oss i händerna just nu, även om omvärlden är skakig, menar Göran Björkman.

Styrkan ligger kanske också i att Alleima inte är ”bara ännu ett vanligt stålbolag”, som Göran Björkman uttrycker det. Företaget är högt specialiserat med sina rostfria stål, speciallegeringar och material för elektrisk värmning. En fullt integrerad värdekedja och en säljkår som alltid jobbar nära kunderna knyter ihop säcken. 

  • Som fristående bolag kan vi nu jämföra oss med konkurrenterna i vår egen industri och då kommer vi ut väldigt starkt, framhåller Göran Björkman.

 

Anders Fahlman