Södra sätter in elflisbil i produktionen

Foto: Scania

Södra har beslutat att investera i en eldriven, tung lastbil i den dagliga logistikkedjan för transporter av flis.

Den eldrivna flisbilen levereras av Scania och enligt Södra representerar den en milstolpe i Södras långsiktiga mål om att övergå till fossilfria transporter.  

Elflisbilen förväntas levereras mot slutet av 2024 och under perioden 2025–2027 kommer lastbilen att testas under verkliga förhållanden. Målet är att lastbilen kommer rulla cirka 10 000 mil per år, vilket motsvarar en runda på 40 mil varje dag. Samtidigt, för att klara laddning i ordinarie verksamhet, planeras en utbyggnad av laddinfrastrukturen vid industrierna i Mörrum, Mönsterås, Orrefors och Långasjö under det kommande året.   

– Den här elflisbilen är en spännande milstolpe i vårt arbete att elektrifiera lastbilsflottan, inte minst eftersom vi sätter in den i skarpt läge direkt som en del av ordinarie transporter. Projektet kommer lära oss mycket samtidigt som det bidrar till Södras övergripande mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040. Jag är övertygad om att testet även kommer generera värdefulla insikter som hela branschen kan ha nytta av inför framtiden, säger Henrik Brodin, programchef för Fossilfritt Södra.  

Pilotprojektet är en del av TREE-projektet, ett initiativ koordinerat av Skogforsk, skogsbrukets gemensamma forskningsinstitut. Projektets övergripande mål är att bidra till att 50 procent av skogsbrukets nya lastbilar är eldrivna år 2030.