Debatt

Tidöregeringen börjar nu vackla vad avser kärnkraftsutbyggnad. Istället sjunger man vindkraftens lov och vill ha en snabbare tillståndsprocess för vindkraft. Varför? Vindkraften kan aldrig bli det kraftslag som försörjer Sverige. Varenda MW installerad effekt vindkraft måste åtföljas av lika många...

Av Joel Kotkin i Spiked Översättning: Simon Matthis De styrande klasserna i ett borttynande väst är fast beslutna att rädda planeten genom att göra sina medborgare allt fattigare. Deras agenda väntas kosta världen sex biljoner dollar per år under de kommande 30 åren. Under tiden kommer de att kunna...