Reportage

De höga elpriserna ökar intresset bland kunder att ansluta sig till fjärrvärme – samtidigt ser leverantörerna med oro på ett kommande EU-beslut som kan innebära att restprodukter från skogsindustrin kommer att klassas som ohållbara. AV PATRICK EKSTRAND DET ÄR VÄLDIGT HÖGT TRYCK på...

Att gasransonering införs i vinter i länder som är mycket beroende av naturgas, i synnerhet Tyskland, blir allt mer sannolikt för var dag som går, särskilt efter tillkännagivandet att Gazproms Nord Stream 1 ska stängas på obestämd tid. TEXT: AMAURY BAUDOUIN, VICE PRESIDENT, DBRS MORNINGSTAR, SOM ÄR...