Andra etappen klar i Valeroxprojektet

Perstorps Valeroxanläggning i Stenungsund producerar en typ av mjukgörare för att göra PVC-plaster formbara. Det kan handla om k
Stenungsund har etablerats som Sveriges ”kemimecka”. Här finns några av landets absolut största kemiföretag samlade i ett kluste

Redan ett halvår innan den första etappen i kemiföretaget Perstorps storskaliga Valeroxprojekt färdigställdes påbörjades arbetet med projektets andra etapp, Valerox 2.  Den andra och avslutande etappen påbörjades redan i juni 2015 och färdigställdes i december samma år.

Valeroxprojektet innebar en storskalig utveckling av Perstorps Oxofabrik i Stenungsund, företagets enskilt största anläggning för tillverkning av mjukgörare för plastindustrin. I Valeroxprojektets första etapp genomförde Perstorp en rejäl utbyggnad, som innebar att produktionskapaciteten ökade med 150 000 ton per år på Oxofabriken, som ett led i företagets strävan att tillgodose världsmarknadens ökade efterfrågan på mjukgörare.

Två etapper överlappade varandra

– Valerox 2 var en betydligt mindre etapp än Valerox 1, med en investeringsbudget på drygt en miljard kronor. Enligt vår ursprungsplan tänkte vi ha ett uppehåll på ett par år mellan Valeroxprojektets första och andra etapp, men i takt med att våra globala kunders efterfrågan på mjukgörare ökade bestämde vi oss för att starta upp den andra etappen redan ett halvår innan Valerox 1 färdigställts. Att genomföra två etapper parallellt ställde höga krav på rigorös planering och en noggrann uppföljning av allt som gjorts, säger Tommy Arvidsson, projektledare för Valerox på Perstorps Oxofabrik i Stenungsund.

Valerox 2 bestod av en ny valeraldehydanläggning med en ny reaktor samt om- och tillbyggnad av företagets befintliga alkoholtillverkningsanläggning. Projektet färdigställdes lagom tills det var dags för ett planerat stopp på fabriken, i september och oktober 2015. Därefter påbörjades arbetet med att trimma in den nya valeraldehydanläggningen. I Valeroxprojektets första etapp var som mest 300 entreprenörer involverade parallellt. I Valerox 2 kunde antalet entreprenörer minskas till en tredjedel.

Sparade tid med inkörd projektorganisation

–En fördel med att köra de båda etapperna parallellt i ett halvår och att därefter arbeta vidare med enbart den andra etappen var att vi kunde använda den befintliga projektorganisation som redan fanns på plats. Eftersom såväl vår egen personal som externa konsulter var väl inkörda på och införstådda med projektets förutsättningar och höga säkerhetskrav så sparade vi en hel del tid och resurser i den andra etappens uppstartsskede. Samtidigt har den långa projektperioden från att vi startade etapp 1 tills etapp 2 avslutades inneburit en viss ansträngning för vår egen organisation, säger Tommy Arvidsson.