Inovyn planerar ny klorfabrik i Stenungsund

Inovyns befintliga fabrik. Foto: Inovyn

Inovyn i Stenungsund producerar lut, saltsyra och PVC som används till att göra produkter som är en del av vår vardag. En viktig komponent i tillverkningen är klor och nu planerar Inovyn att bygga en ny fabrik där produktionen sker med hjälp av membranteknik. Cowi har fått uppdraget att projektera systemhandlingen (Basic Engineering) för den nya anläggningen.

Inovyns anläggning består av tre produktionssteg. Först tillverkas klor och natronlut av koksalt och elenergi, därefter vinylklorid av klor och eten och slutligen plastsorten PVC (polyvinylklorid) av vinylkloriden. Den natronlut som bildas vid klortillverkningen används vid tillverkning av pappersmassa för att frilägga fibrerna under massakokningen. Natronlut används också vid tillverkning av miljövänliga färg- och lacksystem.

Inovyns klorproduktion baseras idag på en kvicksilverteknologi som från och med december 2017 inte längre får användas. Den nya anläggningen kommer vara en ny modern klorfabrik baserad på membranteknik. Kapaciteten för den nya anläggningen kommer att vara 123 000 ton per år. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 60 miljoner euro.

Cowi har fått i uppdrag att projektera systemhandlingen för den nya anläggningen och ha hand om inköp av anläggningsdelar med lång leveranstid. Ett tjugotal personer från Cowi kommer vara involverade i denna fas av projektet som beräknas vara klar 30 juni 2016.

Den nya anläggningen ska vara i drift i december 2017.