EU utreder fusion mellan Dupont och Dow Chemical

Dow Chemicals huvudkontor i Midland, Michigan i USA.

EU-kommissionen har startat en utredning om affären där Dow Chemical och DuPont, två av USA:s största kemiföretag, ska gå samman. Affären är värd omkring 130 miljarder dollar.

Det rapporterar Financial Times.

Enligt uttalandet från EU-kommissionen så handlar utredningen om huruvida affären kommer att minska konkurrensen inom områden så som växtskydd, utsäde och petrokemi. Kommissionen menar att böndernas intjäning är beroende av konkurrenskraftiga priser på dessa typer av produkter. Man vill se till att den föreslagna fusionen inte leder till högre priser eller mindre innovation inom dessa produktområden.

Enligt uttalanden från Dow Chemical och DuPont ser bolagen att affären gynnar både kunder och konsumenter. De två bolagen förväntar sig att affären kommer vara slutförd i slutet av året.

Financial Times skriver vidare att EU-kommissionen samarbetar med andra konkurrensmyndigheter, med tanke på hur globalt omfattande Dow Chemical och DuPonts verksamheter är. Man samarbetar särskilt med myndigheter i USA, Brasilien och Kanada.

(SIX News)