Timo Merikallio om nästa generations massafabrik

Timo Merikallio, projektledare på metsä för miljardinvesteringen i ett nytt bioproduktibruk i Äänekoski i Finland. Foto: Metsä
Vedgården i Äänekoski. Foto: Metsä

I en intervju med Andritz kundtidning  Spectrum berättar Timo Merikallio, projektledare för jätteinvesteringen i en ny bioproduktfabrik i Äänekoski i Finland, om bakgrunden till satsningen. Investeringen är den största någonsin i finsk skogsindustri.

T.Merkallio:

– Jag har varit i företaget sedan 1986, jag började i Äänekoski och har innehaft ett antal olika befattningar. Nyligen var jag fabrikschef för både Raumas och Joutsenos bruk, som ligger 500 kilometer från varandra, och senare endast för Raumas bruk innan jag blev tillfrågad om jag ville leda ett litet team för en förstudie till ett nytt bruk.

Varför blev det Äänekoski?

– Platsen var bestämd från början. Äänekoski är vårt äldsta bruk (byggt 1985) och det här skulle vara ett tillfälle att uppgradera det. Platsen i södra centrala Finland är mycket bra när det gäller virkesförsörjning. Vi har ett kartongbruk som granne (Metsä Boards) som kan använda en del av vår massa. Det finns också redan kompetenta människor på plats.

Om bioproduktkonceptet

Det kan först låta konstigt att kalla detta för en bioproduktfabrik, men förhoppningsvis kan jag förklara det. Alla vår planering har varit inriktad på att inte bara producera högkvalitativ massa, utan också skapa en plattform för att använda alla biflöden från produktionen. Träfiber kommer att förädlas till flera produktgrupper - biomaterial, bioenergi och biokemikalier – vilket kommer att leda till stor resurseffektivitet. Vi räknar med att 100 procent av råmaterialet kommer att konverteras till säljbara, högvärdiga produkter eller energi. När bruket startar upp verksamheten 2017 kommer det att finnas många alternativ som kan utforskas för att skapa värden vid sidan av massaproduktion. Till exempel kanske vi då har egen svavelsyraproduktion från NCG-systemen (”non condensable gases”) för tallolja- och klordioxidproduktion. Vi har funderaringar på att separera lignin på ett unikt sätt. Och generera biogas från slam. Eller producera textilfibrer eller biokompositer.

Ett "ekosystem" av bioprodukter – Vi kommer inte ensamma försöka göra alla dessa saker. Vår vision är att skapa ett världsunikt "ekosystem" med en rad partner. Vi har kompetensen och kunskapen här i Finland för att ta detta till en helt ny nivå. Det kommer bli ganska spännande. Med massafabriken i centrum och kapitalgenerator kommer vi att skapa ett nätverk av partner för att utnyttja biflödena. Vi hoppas att vi kommer få med oss små och medelstora företag för att producera innovativa bioprodukter med högt mervärde. Möjligheterna är närapå obegränsade: man kan använda barken, terpentinet, talloljan, de andra ligninprodukterna, slammet, askan, med mera. Bioenergi T. Merikallio: – Den här investeringen hjälper Finland att nå sina mål för förnybar energi. Detta bruk kommer att producera betydligt mer bioenergi än ett vanligt massabruk. Och inget av det kommer från fossila bränslen. Vår elsjälvförsörjningsgrad kommer att bli mycket hög - cirka 240 procent. Vi kommer också att producera 7000 GWh fjärrvärme och ånga om året för närområdet. Vi kommer att få en enorm förgasare för att producera vårt eget bränsle till mesaugnen och får biobränslen över till försäljning. Ungefär hälften av vår bark ska förgasas för eget bruk. Resten kommer att säljas som biobränsle.

Inverkan på miljön T. Merikallio: – En av hörnstenarna i vårt designkoncept är att vi gör de mest miljövänliga processerna i världen. Som ett exempel gav vi oss själva utmaningen att detta tillskott till Äänekoski – som kommer att öka produktionen 250 procent – inte kommer att öka nivåerna i miljötillstånden över dagens.

Fiberförsörjning och finansiering T. Merikallio: – I drift kommer denna fabrik att öka användningen av träfiber i Finland med 10 procent jämfört med dagens nivå. Ökningen kommer i första hand från barrved, som vi har en hållbar reserv av i det här landet. Virket kommer främst att hämtas från Finland och från Metsäliitto Osuuskunta (finska skogsägarna som är Metsä Groups moderbolag).   Vår finansiering är solid. Omkring 40 procent är eget kapital från koncernen medan 60 procent finansieras. Dessutom har vi fått 32 miljoner euro i investeringsbidrag för förnybar energi från från finska Arbets- och näringsministeriet.   Riskreducering T. Merikallio: – En av de saker vi tidigt beslutade om är att vi inte vill ta några tekniska risker. Vi kan naturligtvis ta lite skalrisker eftersom många av dessa system kommer att bli de största på norra halvklotet. Men all teknik har prövats någonstans i världen tidigare, och i vissa fall finns även större system där.

Bra för Finland T. Merikallio: – Vi räknar med att den årliga intäktseffekten på Finlands ekonomi kommer att vara i storleksordningen 500 miljoner euro per år. Det ger uppenbara effekter på sysselsättningen: 6000 årsverken under byggnadsfasen och omkring 2 500 jobb efter det. Dessutom har vi lagt teknikkontrakten till två i huvudsak finska leverantörer, däribland Andritz.  Över 500 miljoner euro av den viktigaste utrustningen och 100 procent av detaljkonstruktionen kommer att tillhandahållas av inhemska aktörer. Andritz kommer att leverera vedgård, fiberlinje, indunstning och kausticeringsanläggning. Så Andritz kommer att spela en viktig roll i vår framgång. Vi har nu tecknat kontrakten för anläggningsarbetena och den viktigaste utrustningen och har påbörjat vårt arbete på plats. Fabriken är planerad att starta upp 2017, så vi har ingen tid att förlora!