Nordic Infracenter: Järnvägsföretag får inget utrymme att göra innovationer

Nordic Infracenter är en flitig arrangör på Elmia Nordic Rail med hela sex tech­talks på stora scenen. De handlar om allt från ERTMS och hyperloop till Järnvägscollage. Företagets verksamhetsutvecklare Hans­Inge Almgren ser två stora utmaningar som järnvägsbranschen måste lösa: Teknikutveckling och kompetensförsörjning.

AV: Anders Carlsson

Nordic Infracenter är ett utveck­lingsnav som erbjuder nätverk, utbild­ning och innovation till järnvägs­ och transportintresserade. Centrets val av tech­talks visar vilka problemområden man vill lyfta fram på Elmia Nordic Rail. 
– Utan nya innovationer och rekry­tering av personal väntar stora svårig­heter för järnvägsbranschen, säger Hans-­Inge Almgren.

b

Han menar att regelverket käppar i hjulen när det gäller innovationer.
– Det är svårt för en entreprenör att jobba med innovationer i ett projekt åt Trafikverket för det finns inget utrymme för det, säger Hans­Inge Almgren.

Han berättar att Nordic Infracenter har arrangerat projekt för att locka in företag i ett innovationstänk. 

– Reaktionen från ett av de deltagan­de företagen blev: ”Även om vi tar fram en helt ny metod så blir vi stoppade. Vi testade till exempel att göra besikt­ningar av växelvärmare med drönare. Men vi får inte använda drönare för Trafikverket för det står i deras rutiner att kontroll av växelvärmare ska göras manuellt.”

Hans-­Inge Almgren an­ser att Trafikverket borde lätta på regelverket och låta entreprenörer testa nya metoder under myndighe­tens överseende. 
– Utomlands har man lite mer för­ståelse för att det behövs innovationer inom transportsektorn.

Men han har ett visst hopp om en förändring 
– Nu tar Trafikverket över tre egna underhållskontrakt och där säger de att det ska finnas utrymme för att testa innovationer och utveckling i och med att det är myndigheten själ­va som ansvarar för de kontrakten, säger Hans­-Inge Almgren.

 Förutom den haltande teknikut­vecklingen ser han kompetensför­sörjningen som ett akut problem inom järnvägsbranschen.
– En del menar att det behövs fler skolor, men det är bättre att fylla de klasserna som redan är i gång. De går ofta med 5–7 elever i varje klass och man bör vara 10–15 stycken för att det ska bli någon ekonomi i det hela. Så de är precis på överlevnadsgränsen om de ska lägga ner sina utbildning­ar.
 
 Det är inte bara de som arbetar di­rekt med tåg och järnväg som börjar bli för få, enligt Hans-­Inge Almgren.
– Jag skulle vilja säga att det även är på den administrativa sidan, där saknas det folk som man inte pra­tar så mycket om: Alltså yrken som projektledare, projektekonomer och projektadministratörer.

 Hans­Inge Almgren ser bara en väg framåt för att få fler att utbilda sig inom järnvägssektorn.
– Man måste jobba med attraktivi­teten för branschen. Om man förkla­rade arbetsinnehållet på ett vettigt sätt så tror jag att många fler skulle vara intresserade.

Han anser att branschen länge varit för inriktad på att locka ungdomar.
– Enligt de utredningar som jag har gjort är 50 procent av de som kom­mer till järnvägen vuxna. Man byter karriär mitt i livet. Och det pratas det inte om. Hur tar vi hand om dem? Jag tror att man kan behöva göra rekry­teringsinsatser riktade till folk som är mitt i livet, och vill pröva någonting nytt, säger Hans-­Inge Almgren. 

b