Norra Europas största underhållsmässa tar plats i Göteborg

En nyhet på årets mässa är att ett antal utbildningsarrangörer finns på plats, däribland SICS och Chalmers tekniska högskola. Foto: Underhållsmässan

Den 8-11 mars 2016 är det dags för den trettioförsta upplagan av Underhållsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Underhållsmässan är norra Europas största fackmässa med fokus på just drift och underhåll, i år med Industri 4.0, industriell drift och underhåll samt hållbart underhåll som huvudteman.

Under de fyra mässdagarna arrangeras kostnadsfria seminarieprogram på två scener; Teknikscenen och Stora scenen. På Stora scenen presenteras bland annat företagscase som ger besökarna möjlighet att ta del av hur andra företag arbetar med industriell drift och hållbart underhåll. Bland talarna på Stora scenen finns bland annat Åsa Rudström, forskare på SICS Swedish ICT, som talar på temat ”Visioner för framtidens underhåll”, Johan Stahre, professor och chef för Avdelningen för produktionssystem på Chalmers tekniska högskola, som talar på temat ” Framtidsjobb i nyindustrin på 2020-talet” samt Anders Skoogh, forskare och programansvarig på Chalmers tekniska högskola, som talar på temat ”Underhåll- en förutsättning för Industri 4.0”. 

Tips och råd kring lönsam energieffektivisering på Teknikscenen

–På Teknikscenen, som är en nyhet på 2016 års mässa, arrangeras ett gediget program som ger möjlighet till fördjupning och stärker besökarnas tekniska kompetens. Bland seminarierna finns ” Att leda och utveckla underhållet- en försmak med möjlighet till EFNMS-certifiering”, ”Lean på riktigt” samt ”Totalprojekt- lönsam energieffektivisering för hela fastigheten”, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan på Svenska Mässan.

På Teknikscenen presenteras även ett antal case med inriktning mot energieffektivisering för industrifastigheter och energikartläggning för stora företag. På Teknikscenen medverkar bland annat representanter från BELOK (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) och Energieffektiviseringsföretagen. De båda aktörerna delar med sig av tips och råd kring strategisk och lönsam energieffektivisering med hjälp av konceptet ”Totalprojekt”.

–En nyhet på årets mässa är att ett antal utbildningsarrangörer finns på plats, däribland SICS och Chalmers tekniska högskola. Vi valde att satsa på ett helt nytt forum med fokus på forskning och utveckling eftersom behovet av kompetensutveckling är stort i industrin i allmänhet och på underhållssidan i synnerhet, säger Anna Jarnö.

Svenskt Underhåll

Ytterligare ett inslag på mässan är ”Bilfabriken 4.0”, där mässbesökarna kan uppleva och testa den senaste tekniken i en ”Smart fabrik” som drivs enligt grundprinciperna för industri 4.0. På Underhållsmässan arrangeras även kostnadsfria diplomutbildningar, exempelvis med inriktning på mobila plattformar, säkra lyft, värdeskapande innehåll och fallskydd. Diplomutbildningarna är vanligtvis populära och kräver föranmälan.

En av mässdagarna arrangerar Svenska Mässan, i samarbete med IT-företaget Acando, ett lunchseminarium kring digital mognad och nya teknikkoncept inom industrin. Just digital transformation är överlag ett genomgående tema på årets mässa.

På Underhållsmässan äger även branschorganisationen Svenskt Underhålls konferens rum. Konferensen har olika teman varje mässdag. Den första mässdagens tema är ”Underhållet i Asset Management”. Den andra konferensdagen har ”Att påvisa underhållets betydelse” som övergripande tema medan ”Tillståndskontrollstyrt underhåll” är temat för mässans tredje dag. Den fjärde mässdagen fokuserar konferensen på frågor kring ”Att rekrytera och få rätt kompetens” medan temat för den femte konferensdagen är ”Styrmedel för underhållsverksamheten”.

–Flera prisutdelningar kommer att äga rum på mässan. Stora produktivitetspriset, Årets underhållsledare samt prisutdelning i tävlingen Maintenance Champions League sker under mässdagarna. Dessutom utser besökarna den utställare som ska belönas med Guldskiftnyckeln för bästa service och bemötande i sin monter, säger Anna Jarnö.