Bioekonomi - ett hett ämne

"Jag ser en väldig potential i skogsnäringen nu när bioekonomin diskuteras mycket i Bryssel", säger Lena Ek, ny ordförande i europeiska forskningssamarbetet FTP. Foto: Henrik Björnsson

”Jag ser en väldig potential i skogsnäringen nu när bioekonomin diskuteras mycket i Bryssel. Vi behöver tala ännu mer om vad branschen kan åstadkomma och om framtidens produkter. Det kan handla om fordonsbränsle, nya sorters pappersmassa, kombinationen IT och fiber, grön kemi eller textilmassa.”

Lena Ek, tidigare miljöminister och EU-parlamentariker, idag ordförande i Södra, blev vald till ny ordförande i europeiska forskningssamarbetet FTP i april i år. FTP:s mål är att stärka hela skogssektorns konkurrenskraft genom att stödja europeisk forskning och innovation.  Programmet arbetar för att frigöra mycket av den potential som finns i branschen och som är vägen framåt mot ett biobaserat samhälle.

– Dels handlar det om själva branschen, att det finns strategier för vad man vill uppnå inom de kommande åren i EU:s senaste sjuåriga forskningsprogram, Horisont 2020. Vi gör förberedelser för nästa europeiska forskningsprogram och då behöver skogsnäringen samordna sig för att veta vilka de stora utmaningarna är, hur man ska göra för att tackla dem och hur man gör det inom EU:s ramverk.

Det handlar inte bara om forskning som är bra för innovation och utveckling utan man arbetar också på att påverka EU:s regler och policys. När kommissionen förbereder olika aktiviteter och lagförslag tittar man på den egna forskningsverksamheten och vad som är möjligt att göra där.

– Jag ser en väldig potential i skogsnäringen nu när bioekonomin diskuteras mycket i Bryssel. Då behöver EU:s reglering understödja teknisk utveckling och innovation och inte hämma den.

Lena Ek pekar på flera tekniska framsteg inom bioenergimarknaden som nya förpackningsmaterial, ny grön kemi, textilmassa och applikationer för detta i olika sammanhang för användning exempelvis inom bilindustrin.

– Den potentialen måste användas om EU ska klara sina miljö- och klimatmål och nå sina jobbmål. Det handlar också om ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

Lena Ek tar som exempel ett nytt material, durapulp, som är framtaget av Södra och som bygger på majsstärkelse och skogsfiber. Det är ett material som går att använda i olika former av förpackningar och som tål väte.

– Det är ett exempel på en utvecklingspotential som finns inom industrin och Södra jobbar intensivt för att hitta olika tillämpningar av materialet.

Det stora hotet nu som Lena Ek ser är en förändrad skogslagstiftning, en överbyråkratisering och äganderättsfrågorna.

– Samtidigt har Sverige en stor potential. Vi talar om fordonsbränsle, byggnation, förpackningsmaterial, textilmassa och mycket mer.

Den ekonomiska utvecklingen i länder i Asien och i Afrika, där människor söker ett större välstånd och därmed vill ha ett bättre liv och där kan exempelvis hygienprodukter komma att efterfrågas på ett helt annat sätt.

– Vi har ju den långa fibern i Sverige och i de nordiska länderna som naturligtvis är en enorm tillgång, säger Lena Ek.