Outokumpu certifierad av Fair Pay Workplace för jämställda löner

Foto: Outokumpu

Outokumpu har certifierats av organisationen Fair Pay Workplace (FPW) för sina ansträngningar att skapa hållbara rättvisa löner inom hela företaget – med 8 500 anställda i nästan 30 länder.

I slutet av 2023 tjänade kvinnor i Outokumpu 0,986 euro för varje 1 euro som män tjänade (en skillnad på 1,4 %), en ökning från 0,97 euro 2022. Dessa siffror tar hänsyn till ersättningen från liknande befattningar, kvalifikationer och erfarenhet. Utan att ta hänsyn till dessa förklarande faktorer tjänade kvinnor 1,13 euro för i genomsnitt 1 euro för män. Detta speglar de strukturella skillnaderna mellan könen efter typ av arbete – män dominerar arbetskraften på anläggningarna medan andelen kvinnor är högre i kontorsjobb.  

–Jämställda löner är inte en engångslösning, utan vi måste ständigt övervaka den för att inte återigen hamna i de orättvisor som fortfarande råder på våra arbetsmarknader, säger Johann Steiner, Executive Vice President för Sustainability, People and Communications på Outokumpu.