Andritz levererade världens största massabruk till UPM i Uruguay

Med detta projekt befäster Andritz sin ledande position som leverantör av kompletta massabruk. Förutom massabruket inkluderade UPM:s totala investering en djuphavsterminal, ett nytt eukalyptusträplantskola och investeringar i lokala faciliteter. Foto: Andritz

Teknikföretaget Andritz har nyligen överlämnat världens största massabruk UPM Paso de los Toros med en enskild produktionslinje, till skogsindustriföretaget UPM i Uruguay. Med en kapacitet att producera 2,1 miljoner ton eukalyptusmassa per år är bruket inte bara det största i Uruguay utan också det största i sitt slag globalt. Dessutom kommer anläggningen att bidra med cirka 1 TWh överskottsgrön el per år till Uruguays elnät.

Aki Temmes, EVP för UPM Fibres Business Area, betonar att det nya världsklassiga bruket ökar deras massaproduktionskapacitet med över 50 procent och representerar den senaste tekniken för hög prestanda med minimal miljöpåverkan och optimerat underhåll. Samarbetet med Andritz under projektets gång lyftes fram som utmärkt.

Kinesisk kund

UPM avser att använda massan från Paso de los Toros-bruket för att möta den ökande efterfrågan från befintliga kunder, särskilt i Kina, men även för att nå ut till nya marknader. Med erfarenheter från Asien och Europa under det senaste decenniet använder UPM nu denna kunskap och ökade kapacitet för att utveckla den nordamerikanska marknaden.

Andritz levererade det kompletta bruket, med kärnutrustning producerad i företagets anläggningar i Finland, Sverige, Österrike och Kina. Leveransen inkluderade bland annat en träbearbetningsanläggning, en fiberlinje, ett massatorkningssystem, ett avdunstningsverk, en vitlutningsanläggning, en HERB-återvinningspanna för maximal ångproduktion för elgenerering, ett biokraftverk, ett bioslamtorkningssystem och alla processpumpar för bruket. UPM ingick också ett underhållskontrakt med Andritz för hela brukets processområden.

Mindre förseningar

Projektets framgång understryks av att det, trots de utmanande restriktionerna på grund av covid-19-pandemin, endast drabbats av mindre förseningar.

"Vi är mycket glada över att UPM anförtrodde oss detta banbrytande projekt och ser fram emot att fortsätta vårt stöd i underhållet av bruket," säger Joachim Schönbeck, VD för Andritz.

Källa: Andritz