Ytterligare en norsk stad undersöker kärnkraft

En planerad SMR-anläggning. En kommun i södra Norges Agder län, Lyngdal, har tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Kjernekraft för att undersöka möjligheterna till ett framtida kärnkraftverk i området. Bild: Norsk Kjernekraft

Ytterligare en kommun i södra Norges Agder län, Lyngdal, har tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Kjernekraft för att undersöka möjligheterna till ett framtida kärnkraftverk i området.

Norsk Kjernekraft - som strävar efter att bygga, äga och driva små modulära reaktorer (SMR) i Norge i samarbete med kraftintensiv industri - meddelar att syftet med avtalet är att skapa en bättre grund för beslutsfattande. Det innebär en inledande undersökning av alla relevanta platser för SMR-kraftverk i kommunen.

"En viktig del av framtidens energibehov"

Samarbetsavtalet godkändes av alla representanter i kommunfullmäktige.

- Som borgmästare är jag stolt över att ha ett framåtblickande kommunfullmäktige som enhälligt stödde samarbetsavtalet, säger Lyngdals borgmästare Unni Nilsen Husøy.

- Jag tror att kärnkraft kommer att bli en viktig del av framtidens energibehov och ser fram emot fortsatt forskning och samarbete.

- I framtiden kommer vi att vara helt beroende av energikällor som kräver lite markanvändning och som producerar låga utsläpp av växthusgaser för att kunna möta framtiden, en framtid där vi behöver förutsägbarhet, stabilitet och en rimlig elförsörjning för industri och konsumenter.

Norsk Kjernekrafts VD Jonny Hesthammer tillägger:

- Ett nytt milstolpe har nåtts för kärnkraften i Norge. Lyngdals kommun visar engagemang för att tillhandahålla tillräckligt med pålitlig kraft för att säkra framtida arbetstillfällen och samtidigt skydda sårbar natur.

En hållbar energikälla

- Kärnkraft är en hållbar energikälla med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Denna energikälla kommer att vara helt central för att säkerställa att kommunerna har tillräckligt med el och samtidigt garantera leveranssäkerhet. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete med kommunen.

Lyngdal, som ligger i Listerregionen längst västerut i Agder, blir den andra kommunen i länet att teckna ett sådant avtal med Norsk Kjernekraft. Förra veckan meddelade den närliggande kommunen Farsund att de tecknat ett avtal med företaget.

Samarbetsavtal

Nyligen meddelade även Norsk Kjernekraft att de tecknat ett samarbetsavtal med kommunen Lund i södra Norges Rogaland län.

I juni 2024 lämnade Norsk Kjernekraft in ett förslag till Norges energidepartement om en utvärdering av byggandet av ett kraftverk baserat på flera SMR i nordöstra Finnmark län. I april förra året föreslog kommunen Vardø i Finnmark närliggande Svartnes som en möjlig plats för ett kärnkraftverk till Norsk Kjernekraft, som strävar efter att bygga, äga och driva SMR-kraftverk i Norge i samarbete med kraftintensiv industri.

Tidigare lämnade Norsk Kjernekraft in ett förslag till departementet om en utvärdering av byggandet av ett SMR-kraftverk i kommunerna Aure och Heim i sydvästra Norge. I april i 2024 initierade företaget arbetet med en konsekvensbedömning av en tomt i Øygarden kommun, väster om Bergen, för att undersöka möjligheten att etablera ett kärnkraftverk bestående av upp till fem SMR.

Nyligen utsåg den norska regeringen en kommitté för att genomföra en bred granskning och bedömning av olika aspekter av en möjlig framtida etablering av kärnkraft i landet. Den ska leverera sin rapport senast den 1 april 2026.

Källa:  World Nuclear News.