Boliden tecknar avtal om nitratfria och klimatvänliga sprängämnen

Kankbergsgruvan. Foto: Boliden

Boliden ingår avtal med sprängämnesleverantören Hypex Bio för produktion och leverans av  nitratfritt och miljövänligt sprängämne till Kankbergsgruvan.

Avtalet innebär etablering av en produktionsanläggning vid gruvan. Produktionsmängden förväntas uppgå till 400 - 450 ton och därmed i stort sett möta Kankberggruvans årliga behov.

-  Tillsammans med elektrifiering av transporter och övriga maskiner innebär detta ytterligare ett viktigt steg mot att kunna bedriva i princip fossilfri gruvverksamhet, säger Peter Bergman, områdeschef Bolidenområdet, i ett pressmeddelande.

Samarbetet mellan Hypex Bio och Boliden har pågått sedan 2020, där det nitratfria sprängämnet har utvecklats och testats i Kankbergsgruvan. Tekniken har visat sig uppfylla Bolidens krav på säkerhet, prestanda, miljö och minskade koldioxidutsläpp. Tester har även genomförts i Garpenbergsgruvan och ska inledas i koppardagbrottet Aitik.