Masspermitteringar hos UPM

UPM Pulp, UPM Timber och UPM Communication Papers meddelar att de kommer att inleda förhandlingar om eventuella permitteringar vid företagets anläggningar i Finland. Förhandlingarna handlar om att anpassa produktionen i de finska enheterna kring den rådande osäkerheten i omvärlden.

Förhandlingarna omfattar alla UPM:s massabruk, sågverk och finpappersbruk i Finland. Totals berörs  cirka 820 personer i UPM Pulp Finlands verksamhet, cirka 340 personer i UPM Timber sågverk och cirka 1 100 personer i UPM Communication Papers finska bruk.

De eventuella permitteringarna kan ske mellan 1 juli och 31 december 2024 i UPM Pulp och UPM Timber, och mellan 1 september 2024 och 28 februari 2025 i UPM Communication Papers. Permitteringarna kommer att pågå som mest 90 dagar.