Underhåll

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggning åt Hylte kommun juli 2019 - juni 2021, med en möjlighet till förlängning upp till två år. Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar samt lagningsarbeten såsom återställning av asfalt efter exempelvis ledningsgrävning, skador på vägar...
Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Trafikverket region Mitt. Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar i form av fräsning, stabiliseringsarbeten och halvvarma beläggningar i Dalarna och Gävleborgs län 2019. Kontraktet uppgår till ett värde av cirka 43 miljoner...