Svevia tar löpande vägunderhåll inom driftområde Malung

Vägunderhållet i Malungs driftområde präglas vintertid mycket av skidturister. Svevia fortsätter trygga vägarna och gör de säkra och framkomliga. Foto: Schutterstock, Sergey Novikov

Svevia kommer att fortsätta som entreprenör för att snöröja, halkbekämpa och sköta det löpande vägunderhållet inom driftområde Malung. Under de senaste sex åren har Svevia varit ansvarig entreprenör för vägunderhållet i Malung. Från och med den 1 september 2019 startar en ny kontraktstid och återigen är det Svevia som fått förtroendet av Trafikverket. Uppdraget är att vintertid ploga, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Unikt för Malungs driftområde är den intensiva trafiken av skidturister som ska till och från Sälenfjällen.

– I hela Malungs kommun är vi drygt 10 000 invånare men varje vecka passerar cirka 100 000 turister på väg till skidnöjena i Sälen samtidigt som lika många är på väg hem. Det är en intensiv trafik vilket kan göra det utmanande när snön faller eller halkan sätter in. Vi försöker att så långt som möjligt hinna ut och ploga eller halkbekämpa innan den stora strömmen av bilar kommer, men som bekant går varken nederbörd eller temperatur att styra, säger Lars-Åke Lindstrand, Svevia.

Det är efter E16 eller Riksväg 66 eller som de flesta vinterturister färdas.

– Riksväg 66 är smal och backig och uppe på fjället får vi inte halkbekämpa med salt. Vi plogar och sandar så mycket vi bara kan, för blir det stopp så finns det inga alternativa vägar för trafikanterna att välja. Även i samband med Vasaloppet i mars passerar en stor trafikmängd genom just Malung. Sommartid är det också ett visst flöde av turister men betydligt lugnare.

Under sommarsäsongen utför Svevia löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

Totalt omfattar området 853 kilometer väg varav grusväg 191 kilometer.

– Fast antalet kilometer är ett snitt för de närmaste sex åren. Trafikverket kommer nämligen under kontraktstiden att göra om gränserna för det här driftområdet. Under det tredje året kommer antalet kilometer väg att minska då delar av vårt driftområde istället kommer att höra till Älvdalen och från och med år fyra kommer området att växa och sträcka sig ända fram till Mora.

Kontraktet är värt cirka 31 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två optionsår.