Svevia tar vägunderhållet i Fagersta

Svevia fortsätter att sköta om det statliga vägnätet i Fagersta. Foto: Svevia

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Fagersta. Området består totalt av 874 kilometer väg varav grusväg 99 km.

– Den mest högtrafikerade sträckan är riksväg 70 som de flesta skidturister på väg till och från Dalarna väljer. Något som tydligt märks framförallt i samband med Vasaloppet och skollov, säger Robin Svensson, Svevia.

Uppdraget omfattar löpande vägunderhåll året. Under vintersäsongen har Svevia jourverksamhet som bevakar vägnätet dygnet runt för att kunna sätt in rätt resurser i form av snöröjning och halkbekämpning för att göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll.

– Utmaningen vintertid består av att vi inom området har flera olika klimatzoner vilket gör att vitt skilda åtgärder kan behöva sättas in samtidigt. Över den sydöstra delen runt Sala finns ett slättlandskap som skapar mycket drev vilket snabbt kan ställa till det i samband med snöfall.

De åtgärder som utförs sommartid varierar beroende på vilket behov som finns och kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

– Vår etablering i Fagersta har mångårig erfarenhet av det här området som också är intressant för oss ur marknadssynpunkt. Vi trivs här och är mycket nöjda med att fortsätta som vägentreprenör.

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option till ett värde av cirka 38 miljoner kronor per år.