Underhåller broar i Danderyd

Svevia utför brounderhåll. Foto: Svevia

Tre av broarna i Danderyd, Stockholm, behöver åtgärdas och repareras. Reparationsarbetena som startar under sommaren kommer att utföras av Svevia. Vendevägen löper rakt genom Danderyd och består av flera broar. Under en inspektion konstaterades restaureringsbehov på två av broarna, den över Föreningsvägen och den över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus.

– Alla statliga och kommunala broar i Sverige inspekteras regelbundet. En brokonstruktion som pysslas om och restaureras regelbundet kan stå nästan hur länge som helst. De arbeten som vi ska utföra på de här två broarna handlar om att byta ut tätskiktet som skyddar betongen från vägsalt och fukt samt ett nytt ytskikt, det vill säga ny asfalt, säger Nils Balstedt, Svevia.

Svevia kommer också att utföra motsvarande reparationer på gång- och cykelbron vid Mörby centrum. Under arbetet kommer framkomligheten att påverkas.

– Ja vi kommer att befinna oss på bron med arbetsmaskiner och medarbetare så det är oundvikligt. Men broarna på Vendevägen kommer att vara öppna under pågående arbeten och målsättningen är att trafiken ska kunna flyta på.

Reparationerna utförs på uppdrag av Danderyds kommun. Kontraktet är värt cirka 13 miljoner kronor.