Svevia underhåller broarna i Östergötland

Svevia underhåller 800 broar i Östergötland. Foto: Svevia

Under de närmaste fem åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta reparation och löpande underhåll av totalt 800 broar längs det statliga vägnätet i Östergötland. Det största slitaget på landets vägbroar kommer från belastningen av trafiken, men även vegetation, väder och salt påverkar konstruktionen.

– Vi röjer vegetation, spolar rent, impregnera broarna och ska under de här fem åren utföra totalt 41 stycken underhållreparationer. Allt sker planerat och med en viss regelbundenhet enligt det kontrakt vi har med vår kund, Trafikverket. Utöver det ska vi rycka in om det uppstår någon akut skada på en bro. Det kan hända vid olika typer av trafikolyckor eller incidenter som till exempel att mitträcken eller sidoräcken blir påkörda. Det skulle också kunna vara skador som uppstår vid stora vattenflöden eller ras, säger Johan Andersson, Svevia.

Av de planerade underhållsreparationerna är det nio stycken som är av större karaktär. Fyra rörbroar ska bytas ut i Bankekind, Valdemarsvik, Utdala och Dagsberg. Ytterligare fyra broar behöver nya kantbalkar. En i Söderköping över Storån och tre stycken längs E4; Stenkullen, Norsholm samt bro över Svartån nära Mjölby. Samt en reparation på en betongbro över Kvarntorpsån i Kinda.

– Att utföra väg- och broarbeten längs europavägar är alltid en utmaning då de har en hög trafikbelastning och innebär arbetsmiljörisker för medarbetarna. Exakt hur avstängning eller en eventuell omledning av trafiken kommer att se ut vet vi inte idag. Men det är en viktig del av uppdraget då det handlar om liv och död för både för passerande trafikanter och för oss som jobbar på projektet.

Kontraktet är värt cirka 50 miljoner kronor och sträcker sig över fem år, mellan 2019 och 2023.