Peab Asfalt tar kommunkontrakt i Upplands-Väsby

Peab tar kontrakt på underhållsbeläggningar. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Upplands-Väsby kommun för åren 2019-2020. Uppdraget omfattar återställningsarbeten samt beläggningsunderhåll. Kontraktet gäller med möjlighet till två års förlängning samt uppgår till ett värde om cirka 15 miljoner kronor per år.

Peab Asfalts verksamhet har har cirka 900 anställda, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall samt genom dotterbolaget Peab Asfalt Norge.