Peab asfalterar Stockholms vägar under 2020

Peab Asfalt utför underhållsbeläggningar i Stockholmsområdet. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Trafikverket Region Stockholm 2020. Uppdragen omfattar underhållsbeläggningar i form av fräsning och asfaltering. De flesta av objekten skall utföras på mycket högtrafikerat vägnät, vilket kräver både hög kvalitet och aktivt trafiksäkerhetsarbete.

– Tack vare vår unika position i området med asfaltverk både i norra, södra och centrala Stockholm har vi goda möjligheter att optimera transportinsatserna och därmed bidra till en bättre miljö, säger Björn Persson, biträdande avdelningschef, Peab Asfalt

Uppdragen gäller under 2020 och har ett värde på cirka 60 miljoner kronor.