Rullbanan banan på F17 i Kallinge får ny asfalt

Rullbanan på Blekinge flygflottilj uppgraderas. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit entreprenaden med Fortifikationsverket om att fräsa och lägga ny slitlagerbeläggning på start- och landningsbanan på Blekinge flygflottilj F17 i Kallinge. Projektet omfattar justering av start och landningsbanan, varefter banan fräses mot totalstation, vilket innebär att ytan skall bli jämn mot projekterad höjd. Slutligen läggs ett nytt slitlager. Totalt kommer cirka 115.000 kvadratmeter att fräsas och asfalteras.

Projektet innefattar även att Peab Anläggning kommer att bygga en ny räddningsväg, två servicevägar samt anläggning av kringliggande grönytor genom sådd av gräs.

– Vi har inom Peab Asfalt stor erfarenhet på att asfaltera flygplatser. Vi har bland annat utfört arbeten på Ängelholm-Helsingborg, Kalmar, Halmstad och Sturup flygplats. Att utföra jobb på flygplatser är alltid lika spännande och lite annorlunda med mycket planering innan byggstart, säger Peter Lövgren, arbetschef, Peab Asfalt.

Kontraktssumman uppgår till cirka 17 miljoner kronor och arbetet med fräsning och beläggning kommer att utföras i anslutning till och under sommarsemestern.