Tar över drift och underhåll av Mälaröarnas vägnät

Svevia tar över vägunderhållet på Mälaröarna från och med 1 september 2019. Foto: Pixabay

Från och med september tar Svevia över uppdraget för drift och underhåll av vägarna på Mälaröarna. Driftområdet är Trafikverkets minsta och omfattar 130 kilometer väg.

– Hela vägnätet är ett småskaligt vägnät vilket egentligen inte gör någon skillnad. Kärnan är densamma oavsett om vi plogar snö utanför Drottningholm eller på Essingeleden. Vi gör vägarna säkra och framkomliga och ser till att trafiken kommer fram, säger Nils Balsted, Svevia.

Under vintern har Svevia jourverksamhet dygnet runt för att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid. Vintertid handlar det framförallt om snöröjning och halkbekämpning. En stor del av Trafikverkets drift- och underhållsuppdrag handlar om att utföra åtgärder som gör att vägkonstruktionerna håller långsiktigt. Under sommarsäsongen utförs löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

– Det är en unik miljö för den historieintresserade med kulturbyggnader, gravkullar och Sveriges längsta fruktallé.

Fruktallén är ett något udda inslag i driftkontraktet.

– Träden ska blomma och sedan beskäras så att träden inte ger så mycket frukt eftersom fallfrukten ställer till det för trafikanterna när den ligger på vägen.

Kontraktet påverkas också av byggandet av förbifart Stockholm. En av trafikplatserna kommer att byggas på Mälaröarna vilket under byggtiden kommer att påverka trafiksituationen och framkomligheten. Det gör också att kontraktet är ovanligt långt och sträcker sig som längst över sju år. Uppdraget utförs på uppdrag av Trafikverket och anbudet är värt cirka 13 miljoner kronor per år.