Underhåller Stockholm stads trafikleder

Foto: Svevia

Projektet värt cirka 11 miljoner kronor per år

Svevia ska sköta vägunderhållet av Stockholm stads största trafikleder och se till att de är säkra och framkomliga för alla de fordon som varje dygn trafikerar dem.

– Det är ingen underdrift att säga att Stockholm som stad är beroende av att trafiken på de här lederna flyter på obehindrat. De både binder ihop stadens olika delar och fungerar var och en som en pulsåder ut till det mer finmaskiga nätet i Stockholmstrafiken. Bara på Nynäsvägen passerar cirka 60 000 fordon per dygn, säger Ninos Lahdo.

Uppdraget är att året om och dygnet runt se till att Stockholms stora trafikleder är säkra och framkomliga. Vintertid betyder det att ploga, snöröja och halkbekämpa. Startkriteriet är lågt och åtgärdstiderna tuffa. Redan vid 20 millimeter snö rullar maskineriet av snöröjningsfordon igång.

– Är det blötsnö startar vi redan vid 10 millimeter snö. Uppdraget är att röja bort snön från vägbanan inom två timmar. Sedan har vi ytterligare fyra timmar på oss att kompletteringsröja hela vägområdet. Men inom sex timmar ska allt vara klart vilket kan vara oerhört tufft när snön bara fortsätter att falla. Då prövas våra åkare och maskinella resurser hårt. Ju längre ett snöfall pågår desto viktigare blir det att hålla ihop logistiken.

Den höga trafikbelastningen påverkar i hög grad arbetssituationen.

– Som vanlig pendlare och trafikant tar man för givet att det ska gå att köra till jobbet på morgonen och tänker kanske inte på att våra åkare då redan avverkat ett helt arbetspass för att alla dessa människor och fordon ska kunna komma fram till sina destinationer.

I uppdraget ingår även att sköta om de 1 100 dagvattenbrunnar som finns i vägområdet. Sommartid utförs löpande underhåll som sopning, röjning och ogräsrensning vid vägslänterna.

De trafikleder som omfattas av uppdraget är bland annat Nynäsvägen, Örbyleden, Magelungsvägen, Ulvsundavägen och Bergslagsvägen. Vi kör även de större broarna och lederna genom innerstaden; Centralbron, Johanneshovsbron, Västerbron, Liljeholmsbron, Stadsgårdsleden och Klarastrandsleden.

Kontraktet startar 1 september 2019 och sträcker sig över tre år men med ytterligare optionsår kan det som längst bli sju år. Anbudet är värt cirka 11 miljoner kronor per år.