Underhåll

Borås Energi och Miljö har valt Infor CloudSuite EAM som installeras och hanteras av Infors partner Prevas. Programmet kommer att stödja en helt ny anläggning för avloppsvatten, kraft, värme och biogas i Sobacken, söder om Borås. Den stora ekonomiska investeringen i kombination med anläggningens...
Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Upplands-Väsby kommun för åren 2019-2020. Uppdraget omfattar återställningsarbeten samt beläggningsunderhåll. Kontraktet gäller med möjlighet till två års förlängning samt uppgår till ett värde om cirka 15 miljoner kronor per...