Underhåll

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Upplands-Väsby kommun för åren 2019-2020. Uppdraget omfattar återställningsarbeten samt beläggningsunderhåll. Kontraktet gäller med möjlighet till två års förlängning samt uppgår till ett värde om cirka 15 miljoner kronor per...
Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggning åt Hylte kommun juli 2019 - juni 2021, med en möjlighet till förlängning upp till två år. Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar samt lagningsarbeten såsom återställning av asfalt efter exempelvis ledningsgrävning, skador på vägar...