Automation/ IoT

Dags för IFA:s stora mobilitets-event, konferensen SHIFT Automotive, samlar representanter från Ford, Fujitsu, Daimler, AXA och Volkswagen. De bidrar till att utarbeta färdplanen för framtidens mobilitet. Företrädare för ett rekordantal nya teknikföretag, startups och biltillverkare kommer att...
Forskare vid schweiziska statens laboratorier för materialvetenskap och teknik (EMPA) har utvecklat en innovativ, elektro-hydrauliskt manövrerbar ventil för förbränningsmotorer, som möjliggör helt fri korrigering av slag och tidtagning. Tekniken är robust och kostnadseffektiv. Denna ventilstyrning...