Automation/ IoT

Nokia meddelade nyligen att stora leverantörer av kommunikationstjänster (CSP) potentiellt kan tjäna 850 miljoner dollar i årligt värde via kostnadsbesparingar och ytterligare intäkter genom att utnyttja intelligent automation. Forskningen, som hanterades i samarbete med STL Partners, fann att CSP...
Nokia gör omfattande omstruktureringar i bolaget, vilket betyder att upp till 10 000 kan bli avskedade. Teknologijätten Nokia meddelar om nedskärningar efter dåligt resultat under 2020. Bolaget vill spara 600 miljoner euro de kommande två åren. Enligt bolaget leder besparingarna inte till att de...