Sensys Gatso tar förväntat tilldelningsbeslut i Costa Rica

Sensys Gatso Group utökar affären i Australien. Arkivbild: Sensys Gatso

Sensys Gatso Group väntar genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, på meddelade av Cosevi Road Safety Council att man har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av landets Nationwide Intelligent Transportation System.

Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys Gatso för utrustning, mjukvara och underhåll är cirka 192 miljoner kronor. Vid sidan av systemavtalet finns ett extra kontrakt gällande underhåll och bemanning, uppskattat till 15 miljoner kronor, för en kontraktstid på fyra år.

Implementeringen av denna nationella utrullning av utrustning och tjänster kommer att utföras av ett konsortium av företag. Viktiga medlemmar som ingår i konsortiet är Sensys Gatso USA, Costa Ricas regeringsstyrda leverantör av elektricitet, RACSA (Costa Ricas regeringsstyrda leverantör av telekommunikation) och Lanprosa SA.

Icke-utvalda företag har tio dagar på sig att överklaga regeringens beslut om tilldelning till konsortiet. Om inget överklagande lämnas in, eller om ett mottaget överklagande avslås, godkänns statsbudgeten och tilldelningen förväntas omvandlas till ett kontrakt i februari 2020.