Business Intelligence har lågt status bland svenska företag

Foto: Azets

92 procent av landets företagsledare ointresserade av IT-satsningar på ekonomi

Endast åtta procent av landets företagsledare vill att deras ekonomiavdelning lägger mer tid och resurser på IT och digitalisering. Detta trots att ekonomicheferna uppger att ekonomifunktionen bara kommit halvvägs vad gäller digitalisering, automatisering och Business Intelligence i förhållande till var de önskar att vara. Det visar två undersökningar som Azets genomfört bland 75 vd:ar och 100 ekonomichefer i Sverige.

Landets ekonomichefer och vd:ar har olika bild av situationen på ekonomiavdelningen och vilket arbete som bör prioriteras framåt. Ekonomichefen upplever många utmaningar i sitt arbete, inte minst vad gäller det affärsstödjande och strategiska arbetet. För att få bukt med detta befinner de sig i en förändringsresa där de ställer om från det traditionella till det moderna sättet att arbeta. Men vd:n ser inte behovet av förändring.

Azets undersökning bland ekonomichefer visar tydligt att IT, digitalisering och automation är en av de största utmaningarna för ekonomiavdelningen. Automatisering är också det område som är mest prioriterat att satsa på framöver enligt ekonomichefen. Men vd:n håller inte med. Istället vill fyra av tio företagsledare att ekonomiavdelningen fortsätter jobba på precis som vanligt. Endast åtta procent av vd:arna vill att deras ekonomiavdelning lägger mer tid och resurser på IT och digitalisering.

– Vd:n verkar inte lyssna in ekonomichefens önskan om att lägga mer resurser på att automatisera och digitalisera verksamheten. Svenska verksamheter riskerar att förlora i konkurrenskraft när deras ledning inte inser värdet i att modernisera ekonomiarbetet. Det blir svårt för ekonomiavdelningen att vara en proaktiv och verksamhetsstödjande funktion med ineffektiva processer och bristfällig data, säger Anders Fryxell, VD på Azets.

Närmare var femte CFO upplever att företagets prioriteringar har hindrat dem att komma längre än halvvägs i förändringsresan.

– Ekonomicheferna har själv insett att de måste göra stora satsningar framåt för att ekonomiavdelningen ska bidra till hela företagets framgång. Något som blir otroligt svårt när vd:n genom sin okunskap agerar bromskloss. Hela företaget förlorar på detta. Ekonomiavdelningen är kritisk vad gäller att förbättra lönsamheten, utveckla affären, fatta strategiska beslut och öka konkurrenskraften i den snabbföränderliga och hårt konkurrensutsatta värld vi lever i, säger Anders Fryxell.