Atea tar driften för HSB:s IT-arbetsplatser

Atea tecknar avtal med HSB värt 45 miljoner kronor. Arkivbild

Atea tecknar nytt avtal med HSB Affärsstöd för drift och leverans av HSBs IT-arbetsplatser. Avtalet sträcker sig över 36 månader, till ett uppskattat värde av totalt 45 miljoner kronor. Fokus för leveranserna blir säker drift, maximal verksamhetsnytta och hållbar livscykelhantering.

– Det är spännande att vara i mål med avtalet och vi ser fram emot att påbörja arbetet med att, tillsammans med HSB Affärsstöd, säkerställa en mer effektiv och samtidigt hållbar arbetsplats, säger Linus Wallin som är chef för Region Stockholm på Atea. 

Avtalet är ett heltäckande funktionsavtal och innebär att Atea kommer att ansvara för drift och leverans av IT-arbetsplatser till samtliga 26 regionföreningar, plus HSB Riksförbund med fyra tillhörande bolag. Tjänsten som upphandlats är komplett arbetsplats vilket innefattar hårdvara, mjukvara, drift, underhåll och förvaltning. Dessutom ligger stort fokus på hållbar livscykelhantering vilket innebär att Atea tar huvudansvaret för att hållbarhet ska genomsyra alla delar av IT-arbetsplatsen - från val av utrustning och leverantörer, via logistik och support, till återtag och slutligen återvinning.

– Atea har stor erfarenhet och kompetens kring att jobba med organisationer som finns lokalt utspridda över landet, vilket är en trygghet för oss. Dessutom kan de hjälpa oss till nästa nivå när det gäller hållbarhetsarbetet runt våra IT-arbetsplatser, vilket har varit tongivande i kravställningen, säger Mikael Andreasson som är Affärsområdeschef för Digitalt Möte på HSB Affärsstöd.