Västerbotten sätter fokus på digitalisering

Förändringsledare träffas i Umeå den 28 november under rubriken "Digitala Västerbotten - nu bygger vi en smartare välfärd genom digitalisering!".

Onsdagen den 28 november sätter Västerbotten ett skarpt fokus på digitalisering – 10-talets kraftfullaste förändrings- och förbättringsverktyg. 245 tjänstemän och politiker från kommun och landsting samlas på Nolia i Umeå för att samtala om hur vår välfärd kan utvecklas med hjälp av ny teknik och nya processer.

– Digitalisering kan låta tekniskt och opersonligt, men faktum är att det är precis tvärtom. Vi vill jobba med kommunerna för att tillsammans utveckla en smartare välfärd. Det handlar om att göra vardagen enklare för människor, om att digitalisera de moment som passar för det, för att kunna frigöra tid för det mänskliga mötet, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Konferensen som är tämligen unik, både i storlek och ambitionsnivå, arrangeras av Region Västerbotten via projektet Digitala Västerbotten tillsammans med Umeå kommun. Digitala Västerbotten är ett projekt som Region Västerbotten driver tillsammans med alla kommuner i länet, Örnsköldsviks kommun och Västerbottens läns landsting. Tillsammans har kommunerna arbetat med gemensamma e-tjänster för att skapa en enklare vardag för företag och medborgare.

Under dagen kommer bland Umeå kommuns tillväxtdirektör Johan Gammelgård att berätta om arbetet med att bygga en smartare stad och hur man utvecklar sina verksamheter för att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter.

– Om Umeå och Västerbotten ska fortsätta växa och utvecklas måste en digital kultur slå igenom i all verksamhet. Ny teknik skapar möjligheter i snabb takt, och därför finns det oerhört mycket att vinna på att följa med och delta i utvecklingen. Digitaliseringen ger oss möjligheter att skapa en hållbar välfärd, med medborgarens behov i fokus, säger Johan Gammelgård.

Erfarenhetsutbyte kommer att vara en viktig del av dagen. I 18 seminarier får deltagarna ta del av lokala, regionala och nationella exempel på hur vi praktiken kan skapa en smartare välfärd. Bland annat berättar Vilhelmina kommun om sitt arbete med att höja beslutsfattares och ledares digitala kompetens, Umeå kommun delar med sig av erfarenheter från tekniska lösningar inom social omsorg och framtagandet av digitala tjänster och Skellefteå kommun lyfter arbetet med en gemensam e-tjänsteplattform och innovationsledning.

Under dagen talar också Anna Eriksson, generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, om digitaliseringen av det offentliga Sverige.

– Digitaliseringen i Västerbotten är en kärlekshistoria, menar Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens vid Region Västerbotten. När man är nykär har man tid - och nu tar vi oss verkligen tid för det här! Intresset för dagen har varit rekordstort och förutom deltagarna på plats deltar grupper i fem kommuner på distans, det gäller att använda digitaliseringens möjligheter.