Produktionen i Nystads bilfabrik blir klimatneutral i slutet av 2021

Bilfabriken Valmet Automotive har ingått ett avtal om fossilfri fjärrvärme. BILD: VALMET AUTOMOTIVE/PRESSBILD

Nystads bilfabrik Valmet Automotive, som ligger i västra Finland, har minskat sina koldioxidutsläpp med 70 procent på ett år, uppger bolaget.

Nystads bilfabrik Valmet Automotive har haft som målsättning att ha en koldioxidneutral produktion senast vid årsskiftet 2022. I och med ett nytt fjärrvärmeavtal kommer bilfabriken att uppnå målet redan någon gång under nästa år.

Den fossilfria fjärrvärmen som produceras av VSV-Energia kommer från träflis, biogas och spillvärme från industrin.

Tillsammans med tidigare avtal om fossilfri el har Valmet Automotives koldioxidutsläpp minskat med 70 procent sedan 2019.