Sverige tappar i digitalt försprång

Bild: Capgemini

Ny rapport från Capgemini

För femtonde året i rad släpper Capgemini sin årliga rapport om e-förvaltning, 2018 eGovernment Benchmark, på uppdrag av EU-kommissionen. Den visar bland annat att två av tre offentliga tjänster inom EU nu finns tillgängliga på nätet, samt att hantering av personuppgifter är avgörande för tilliten till de digitala tjänsterna.

Undersökningen har tittat på över 10 000 webbplatser i över 28 länder. Rapporten visar att den offentliga sektorn i Europa fortsätter att erbjuda allt fler tjänster på nätet – en ökning med 13 procent under de senaste fyra åren. De digitala tjänsternas tillgänglighet och kvalité har bedömts utifrån olika livshändelser, exempelvis att flytta, starta företag, äga och köra bil, förlora och hitta jobb, samt att driva process om ersättning från exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vid arbetslöshet och sjukdom.

Sverige positionerar sig fortsatt starkt vad det gäller att flytta, enligt utvärderingen av de tjänster som erbjuds på Skatteverkets, Migrationsverkets och Adressändrings webbplatser. Ett svenskt toppresultat uppnås inom kundfokus och även en kraftig ökning inom infrastruktur, mycket tack vare möjligheten att få myndighetspost digitalt.

Vad gäller ersättningsprocesser har Sverige däremot en lång väg att gå. Domstolsverkets webbplats får kritik för såväl transparens som infrastruktur. Här noteras bristande information om ärendehantering i behandlingsprocessen och ingen information alls gällande handläggningstider.

I tidigare undersökningar har Sverige varit ett föregångsland inom flera områden och är fortsatt i framkant inom digital infrastruktur, men tappar i den senaste rapporten position i de tre övriga kategorierna: kundfokus, transparens och mobilitet.

– Sverige presterar fortfarande i nivå med, eller över EU-ländernas genomsnitt på årets fyra mätområden, så det handlar snarare om en utjämning än en försämring. Att vi tappar position gentemot andra länder i Europa, beror på att de har förbättrat sina tjänster markant, säger Göran Uggla, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini Invent i Sverige.

– Vad gäller mobilitet, så dras Sveriges poäng ner inom i stort sett varje livshändelse på grund av att svenska myndigheter inte godtar andra EU-länders e-legitimation, säger Göran Uggla.

Studien, som leddes av Capgemini och utfördes tillsammans med systerbolaget Sogeti och konsortiepartnerna IDC och Politecnico di Milano, visar att det överlag behövs större transparens i hur man behandlar personuppgifter.

– Det är fortfarande alltför svårt att få reda på vem som har tittat på din data och varför, säger Göran Uggla.

Sammantaget fortsätter europeiska regeringar att förbättra sina digitala tjänster. Det blir också allt vanligare med centrala portaler, med tjänster som löper över myndighetsgränserna. Såväl medborgare som företag drar nytta av att fler offentliga tjänster finns tillgängliga online.