Växande digital klyfta mellan små och stora företag

Digitala lösningar skapar nya möjligheter. Foto: Telia

Digitala lösningar skapar nya möjligheter och underlättar vardagen för företag oavsett storlek. Men stora företag har kommit längre än små, som dessutom riskerar att ytterligare halka efter. Det visar en rapport från Telia och analys- och undersökningsföretaget Nepa som granskat hur redo svenska företag är för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Rapporten ligger även till grund för det digitala testet Redo som Telia lanserar.

En ny rapport från Telia och Nepa visar att 67 procent av de stora företagen jobbar aktivt för att göra sitt företag mer konkurrenskraftigt med nya digitala lösningar, jämfört med 41 procent bland de små. Sett till planerade investeringar så är det fyra gånger så vanligt att små företag inte planerar att investera i nya digitala lösningar inom 2 år än stora. 

– Digitaliseringen är här och nu. Potentialen att frigöra tid från administration och lära sig mer om sina kunder är enorm för stora som små företag. Utvecklingen går snabbt och nya möjligheter tillkommer nästan dagligdags. Därför är det oroväckande att små företag ligger efter och att den klyftan till och med ser ut att växa, säger Daniel Stark, strategi- och affärsutvecklingschef för mindre företag på Telia Sverige. 

Av rapporten framkommer att 44 procent av de stora företagen (50-500 anställda) har en god digital mognad, medan var tredje småföretag (1-9 anställda) har en låg digital mognad. Exempelvis är det dubbelt så vanligt att stora företag använder sig av CRM eller liknande system för att arbeta mer datadrivet i sin kundbearbetning än små. 65 procent av de stora företagen uppger att de idag kan lägga betydligt mindre tid på enklare administration, såsom fakturering, orderhantering och handläggning av kundärenden, medan motsvarnde andel för små företag är 42 procent. 

Rapporten ligger även till grund för det digitala testet Redo som Telia lanserar idag. Genom att svara på nio frågor ges besked om hur redo ditt företag är på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter jämfört med andra företag.

– Vi tror att det är otroligt viktigt att företag tar tillvara på de möjligheter som finns för att kunna växa och utvecklas. Därför har vi tagit fram det här testet, så att företag på ett enkelt och lekfullt sätt kan få reda på hur de ligger till och vad de kan förbättra, fortsätter Daniel.