Riksbyggen digitaliserar på bred front

Foto: Riksbyggen

Berör alla delar av företaget

Digitaliseringen inom fastighetsbranschen pågår för fullt och robotarna skapar möjligheter att effektivisera, servicen till kunderna och skapa mer hållbara processer. På Riksbyggen är roboten Liv den mest namnkunnige medan hennes mindre publikfriande gelikar exempelvis arbetar med en digitaliserad form av överlåtelser och anställningsprocess.

– Riksbyggen har en definierad Digital Agenda och arbetet pågår med att bygg en digital plattform för hela Riksbyggen. Digitaliseringen är också en viktig del i vårt arbete med att bli ett mer hållbart företag, säger Amir Chizari, CIO på Riksbyggen.

Digitaliseringen berör alla delar av företaget, från inspektion av tak med hjälp av drönare till digitalisering av byggprocessen och effektivare interna processer.

– I Riksbyggens Servicecenter i Västerås, som exempelvis hanterar flera tusen bostadsrättföreningar, kör vi på prov en digitalisering av överlåtelsehanteringen med hjälp av en robot. Det är dock en robot som inte ser ut som Liv utan ser ut som en vanlig dator, berättar Amir Chizari.

Ökad hållbarhet är också starkt ihopkopplat med en ökad digitalisering.

– Vi kommer att se fler smarta digitala lösningar som hjälper Riksbyggens kunder att leva ännu mer hållbart. Hur kan vi exempelvis hjälpa våra kunder att ha mer effektiv lokalanvändning? Hur kan vi hjälpa dem att dela på saker? Hur kan vi hjälpa dem att göra mer hållbara val? Det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.