Automation/ IoT

Nystads bilfabrik Valmet Automotive, som ligger i västra Finland, har minskat sina koldioxidutsläpp med 70 procent på ett år, uppger bolaget. Nystads bilfabrik Valmet Automotive har haft som målsättning att ha en koldioxidneutral produktion senast vid årsskiftet 2022. I och med ett nytt...
Sensys Gatso Group väntar genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA, på meddelade av Cosevi Road Safety Council att man har valts ut som den vinnande anbudsgivaren i upphandlingen av landets Nationwide Intelligent Transportation System. Det förväntade totala kontraktsvärdet för Sensys...