Automation/ IoT

Forskare vid schweiziska statens laboratorier för materialvetenskap och teknik (EMPA) har utvecklat en innovativ, elektro-hydrauliskt manövrerbar ventil för förbränningsmotorer, som möjliggör helt fri korrigering av slag och tidtagning. Tekniken är robust och kostnadseffektiv. Denna ventilstyrning...
Idag ökar tillverkare antalet produktvarianter eller erbjuder unikt konfigurerade produkter för att tillgodose enskilda kundbehov. Detta kan skapa en konkurrensfördel för tillverkaren, men medför också en kompromiss: ökad komplexitet och kostnader under alla steg i tillverkningsprocessen, från...