SaltX Technology och SMA Mineral planerar för storskalig tillverkning av miljövänlig Kalk

Carl-Johan Linér, Vd på SaltX Technology har tillsammans med Svante Fielding, Vd på SMA Mineral ingått partnerskap för att i storskalig industriell skala påbörja tillverkning av klimatneutral kalk. Foto: Saltex

SaltX Technology och partnerbolaget SMA Mineral, planerar för att Sverige ska bli först i världen med storskalig tillverkning av "grön kalk". I podden Tekniksnacket berättar bolagens Vd:ar om marknaden, framtida fabriker och varför det är så bråttom att ställa om tung tillverkningsindustri. 

Kalk är ett världens vanligaste och viktigaste material. Det används inom jordbruk, massa- och pappersindustrin, för tillverkning av cement och inte minst för ståltillverkning. Industrin söker nu vägar framåt för att bli kllimatneutrala då kalkindustrin på egen hand står för 8% av världens samlade koldioxidutsläpp. Med SaltX innovation, Electric Arc Calciner (EAC), har SMA Mineral och SaltX långtgående planer för att bli först i världen med tillverkning av "grön kalk" i industriell skala. Svante Fielding, Vd på SMA Mineral berättar: 

"I framtiden kommer det inte finnas något annat än "grön kalk", det råder det ingen tvekan om och våra kunder efterfrågar det redan. Vi har fullt förtroende för den teknik som SaltX utvecklat och vi ser en mycket stor potential i det partnerskap vi nu ingått där vi även investerar i bolaget."

SaltX prospekterar just nu för en storskalig pilotanläggning där teknik och metoder skall vidareutvecklas för att inom ett antal år nå fullskalig industriell produktion av "grön kalk". Carl-Johan Linér, Vd på SaltX berättar: 

"Vi är glada och stolta över det här partnerskapet. Förutom att SMA investerar i vårt bolag får vi en framåtlutad industriell partner med materialtillgång och ett stort antal kunder som redan idag efterfrågar den gröna kalken, inte minst stålindustrin både i Sverige och internationellt."