Analys: Storbritanniens förlorade industriella inflytande: En kamp för identitet efter Brexit och åtstramningar

Palatset Westminster i London, mötesplatsen för Storbritanniens parlament. Foto: Wikipedia Common, kredit: Mike Gimelfarb -

Storbritanniens utrikespolitik står vid ett vägskäl. Efter åren av åtstramningar och Brexit-förlägenheter är det oklart vilken roll landet kan och bör spela på den globala scenen. Frågan om hur ett ekonomiskt och socialt försvagat Storbritannien ska kunna återupprätta sitt inflytande internationellt är mer aktuell än någonsin, skriver Guardian.

Landets ambitioner att återta en ledande position i världen, som förstärktes genom Brexit, har inte levts upp till. Istället har man tvingats omvärdera sin ställning. Den bild av landet som en gång präglades av imperiell storhet, speglas inte längre i verkligheten. Storbritanniens ekonomiska och sociala problem har istället blottlagt landets sårbarhet.

Utdaterade konstverk

Nyligen föreslogs att Utrikesdepartementet ska ersättas av ett nytt Departement för internationella frågor, ett tecken på att nuvarande institutionella strukturer inte längre anses adekvata enligt Guardian. Det nya departementet skulle representera en modernisering och avlägsnandet av koloniala arv, inklusive utdaterade konstverk och arbetsmetoder.

Denna förändring speglar en större nödvändighet att omdefiniera Storbritanniens roll i världen, en process som inte kan skiljas från de inrikes problem landet står inför. Decennier av finansiella nedskärningar och en krympande offentlig sektor har underminerat både den nationella identiteten och medborgarnas välfärd.

Motstridig bild

Trots att Storbritannien fortfarande är en av världens största ekonomier, kämpar en betydande del av befolkningen med grundläggande behov. Över 300 000 barn har hamnat i absolut fattigdom under det senaste året, och landet har sett tecken på stagnerad tillväxt bland barn. Detta är motstridigt mot bilden av ett land som strävar efter att stå starkt på den internationella arenan.

Den progressiva realism som skuggutrikesministern David Lammy föreslår kan ses som ett erkännande av Storbritanniens nya realiteter. Det innebär en ambition att använda landets befintliga styrkor, såsom dess säkerhetsrådsmedlemskap, akademiska institutioner och kreativa sektorer, för att stärka dess internationella ställning utan överdrivna föreställningar om dess makt.

Mer trivsel för medborgare

Men för att utforma en effektiv utrikespolitik måste politikerna först adressera och åtgärda de inhemska problemen. Storbritanniens förmåga att agera på den internationella arenan är direkt beroende av dess sociala och ekonomiska stabilitet. En nation bygger sin utrikespolitiska närvaro på den inrikespolitiska grunden.

Därför måste Storbritannien, innan det kan ta sig an ambitiösa globala mål, se till att dess egna medborgare inte bara överlever, utan trivs. Först då kan landet hoppas på att återta ett meningsfullt och respekterat inflytande på världsscenen.

Källa: Guardian