SSG lanserar kurs om hållbar säkerhetskultur

Foto: SSG

SSG lanserar SSG Safety Culture, en kurs som ska ge verksamheter rätt verktyg för att etablera en hållbar säkerhetskultur för organisationer där säkerhetsaspekten är viktig.

SSG Safety Culture är framtagen för att ge medarbetare och ledare en bra uppfattning om vad säkerhetskultur handlar om och hur alla i verksamheten kan bidra. Målet är även att öka förståelsen för hur de organisatoriska och sociala aspekterna hänger ihop, hur de påverkar arbetsmiljön samt hur du lägger grunden för att medarbetarna tillsammans kan skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen.

– Precis som inom alla verksamheter så är kulturen inom ett företag otroligt viktig, att förändra en kultur som byggts upp under årtionden är inget som du kan genomföra på ett par månader. Det är viktigt att du; arbetar i små steg, kommunicerar mycket, diskuterar värderingar, normer och beteenden. Genom den här kursen går vi igenom hur du gör det här, säger Tomas Rosenblad, arbetsmiljöingenjör på Holmen Paper Hallstavik och medlem i SSG Säkerhetskommitté.

SSG Safety Culture riktar sig till alla anställda inom en verksamhet där säkerhetsaspekten är viktig, exempelvis i industrimiljö. Kursen är webbaserad. Den innehåller bland annat korta faktaavsnitt om säkerhetskultur, ansvar och engagemang, våra beteenden och hur vi förändrar dem. Faktaavsnitt varvas med verkliga exempel, scenarios och pedagogiska övningar. Efter genomfört och godkänt kunskapstest är resultatet giltigt i tre år.

– Den här kursen är verkligen till för alla i verksamheten, det krävs att alla får en förståelse för vikten av att vi arbetar med de här frågorna och denna kurs lägger en grund för det. Ingen kan uteslutas i det här arbetet, tillsammans blir alla en viktig del av säkerhetskulturarbetet, säger Christel Benke, processledare inom arbetsmiljö på SSG.