Volvo ser Skaraborgsregionen som ideal plats för batterifabrik

Foto: Volvo

För att möta den växande efterfrågan på elektriska tunga lastbilar och maskiner har Volvokoncernen påbörjat processen att etablera en fabrik för serieproduktion av battericeller i Sverige. 

- Vi vill leda omställningen till ett fossilfritt transportsystem och har som långsiktigt mål att erbjuda 100% fossilfria lösningar till våra kunder. Redan idag ser vi en stor efterfrågan från våra kunder på våra elektriska erbjudanden och vi har en ambition att minst 35% av de produkter vi säljer ska vara elektriska vid 2030. Detta kommer att kräva stora volymer av batterier med hög prestanda, tillverkade med fossilfri energi, och det är ett naturligt steg för oss att inkludera batteriproduktion i vårt framtida industriella system. Vi vill göra detta tillsammans med partners, och vi börjar resan nu, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Volvos lokaliseringsstudie indikerar att Skaraborgsregionen i Sverige är en ideal plats för fabriken. Den föreslagna plats i Mariestads kommun är belägen nära Volvokoncernens motorfabrik i Skövde och kommer att dra nytta av existerande industri- och logistikinfrastruktur och spjutspetskompetens inom storskalig avancerad industriproduktion, samt ha tillgång till svensk fossilfri energi, framhåller Volvo som tillägger att Volvokoncernens forsknings- och utvecklingscenter samt huvudkontor i Göteborg ligger endast två timmar bort.

Storskalig serieproduktion av batterier förväntas inte uppnås förrän 2030. Batterierna kommer att designas specifikt för kommersiella fordonsapplikationer för att stödja den globala utrullningen av elektriska lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och elektriska drivlinor för olika typer av användningsområden.

Etableringen av produktionssiten är avhängig godkännande från berörda myndigheter. Den slutgiltiga lokaliseringen kommer att beslutas efter offentligt samråd och verksamheten är beroende av miljötillstånd.