AFRY ingår partnerskap med Otorio

AFRY erbjuder cybersäkerhet i industriella miljöer. Arkivbild

Den industriella digitaliseringen och en förändrad hotbild har ökat risknivån, och nu behöver många industriföretag anpassa sitt säkerhetsarbete för att säkerställa sin produktion. Industriföretagen behöver ligga steget före och arbeta proaktivt med cybersäkerhet för att inte riskera avbrott eller produktionsbortfall. Samarbetet med Otorio och den framåtlutade teknologi som tillgängliggörs, gör det möjligt för AFRY att hjälpa kunderna att hantera risker i hela produktionsledet från fabriker till enskilda maskiner.

Otorio är ett bolag helt fokuserat på OT-säkerhet, operativ teknik, och säker industriell digital transformation med enorm erfarenhet. Vi ska kombinera marknadens vassaste teknik inom OT-säkerhet med AFRYs omfattande industrikunnande med lokal närvaro. Det nya samarbetet innebär att vi kan tillhandahålla en mer precis analys och hantering av risker i OT-miljöer, säger Gustav Sandberg, chef för Cyber Security inom AFRY.

Genom Otorios teknologi kan AFRY erbjuda förvaltade säkerhets- och riskbedömningstjänster skräddarsydda för OT-system som motverkar hot innan de uppstår. Genom partnerskapet erbjuds också lösningar för zero trust och säker fjärråtkomst för industrimiljöer.

Det nya samarbetet stödjer industrikunder genom att bygga in OT-säkerhet och motståndskraft för verksamheten i deras greenfield- och brownfield-verksamheter. De industriella lösningarna ger skalbarhet åt projekt av alla storlekar inom processindustri, energiproduktion och smart infrastruktur. AFRY bidrar med beprövad och djup branschkunskap, och är känd som en pålitlig leverantör av teknik, konstruktion, tillverkning och driftsättning. Otorio levererar industriell cybersäkerhetsexpertis med sin marknadsledande digitala OT-riskplattform, baserad på decennier av praktisk erfarenhet inom cybersäkerhet, säger Daniel Bren, vd och medgrundare av Otorio.