Introducerar cybersäkerhetslösning för SAP-system

Övervakning gör att man behåller kontrollen över sina viktigaste tillgångar. Arkivbild

Logpoint presenterar nu Logpoint for SAP Enterprise, en automatiserad tjänst för flexibel övervakning av SAP-system. Lösningen skyddar SAP-applikationer såväl som underliggande databaser och ger information om hur SAP-systemen mår. Med hjälp av en fjärranslutningsfunktion blir det möjligt att på ett okomplicerat sätt skydda storskaliga SAP-miljöer. 

Logpoints nya Logpoint for SAP Enterprise samlar in SAP-data från olika källor med hjälp av en fjärranslutning. Denna data matas därefter in i en SIEM-lösning, vilket gör att verksamheters SAP-system kan få ett heltäckande skydd. 

SAP är en vanligtvis affärskritisk programvara som innehåller data om verksamheters finanser, leverantörer och kunder såväl som immateriella tillgångar om produkter och innovationer och andra affärshemligheter. Samtidigt har SAP-säkerheten hamnat på efterkälken, och resultatet är att systemen är en guldgruva för cyberbrottslingar.  Logpoint for SAP Enterprise eliminerar det glapp som idag finns mellan SAP-systemen och verksamhetens cybersäkerhetslösningar.

– SAP-system är sårbara mot cyberattacker och bedrägeriförsök, vilket beror på att säkerheten hanteras separat från cybersäkerhetsavdelningen. Det är spännande att vi nu kan presentera en holistisk SAP-övervakning som kan ge verksamheter möjlighet att upptäcka cyberattacker. Det kan till exempel handla om en misstänkt otillåten access med stora privilegier och som kan nå känslig information. Med sådan övervakning går det att behålla kontrollen över sina viktigaste tillgångar,” säger Christoph Aschauer, Chef för Logpoint for SAP.

– Med fjärranslutningsfunktionen kan  Logpoint for SAP Enterprise ta bort installationernas komplexitet, underlätta en snabb implementering och göra att lösningen snabbt blir lönsam. Detta är särskilt stora fördelar för storskaliga SAP-miljöer och MSSP:er.

Logpoint for SAP Enterprise stödjer de tre stora SAP-teknikplattformarna; SAP NetWeaver ABAP, SAP NetWeaver JAVA  och SAP HANA. Det är detta som gör det möjligt att erbjuda en komplett applikations- och databassäkerhet. Den nya lösningen slår ihop och ersätter de existerande produkterna Logpoint for SAP Light och Logpoint for SAP HANA.