Motala Verkstad ansöker om rekonstruktion

Motala verkstad har ekonomiska problem. Foto: MVG

Anläggningarna Motala Verkstad, Sjölanders, Lidköpings Mekaniska Verkstad samt moderbolaget Motala Verkstad Group har ansökt om företagsrekonstruktion och föreslagit  att advokat Magnus Nedstrand skall utses till rekonstruktör.

Anläggningarna Blue Future Gustavsvik samt Blue Future Höje har ansökt om konkurs och för dessa bolag har advokat Robert Asplund utsetts till konkursförvaltare.

Motala Verkstad Group har tvingats vidta omstruktureringsåtgärder i koncernen. Verksamheten i Blue Future Sweden med dotterbolagen Blue Future Norra och Blue Future Turbine påverkas inte av dessa förändringar. Inte heller Olssons i Jokkmokk påverkas av nämnda förändringar. Det är MVGs styrelses fasta uppfattning att koncernen har goda möjligheter att komma stärkta ur denna kris, även om osäkerheterna framförallt kring Covid-19 inte är oväsentliga.

MVG beklagar djupt de beslut om konkurser som fattats idag och känner med medarbetare, kunder och leverantörer som gjort sitt bästa under en besvärlig period. Åtgärderna vidtas för att möjliggöra en fortsättning för de delar av koncernen som antingen satts i rekonstruktion eller fortsätter sin drift som vanligt.