Skånsk ekonomi tappar fart

Skånsk ekonomi tappar fart men inte lika mycket som i övriga landet. Foto: Region Skåne

Region Skånes nya konjunkturrapport visar att såväl skånsk som svensk ekonomi tappar fart efter ett antal starka år. Skälen är bland annat svårigheter att hitta relevant arbetskraft efter flera år med snabb jobbtillväxt. Men även minskad efterfrågan från omvärlden och en avsvalnad byggkonjunktur påverkar. Samtidigt är utsikterna för byggsektorn i Skåne något ljusare än för riket i stort.

– Bostadsbyggandet har sedan finanskrisen varit mer dämpat i Skåne och den skånska boprisutvecklingen har varit mer måttfull. Därför är behovet av korrigering av priser eller byggaktivitet i Skåne inte lika stort, säger Anna Bjärenlöv, analyschef på Region Skåne.

Även om exportefterfrågan minskar när den globala ekonomin bromsar in kan Skåne gynnas av sin förhållandevis konjunkturokänsliga branschmix.

– Skånska nyckelbranscher som livsmedel och life science brukar klara sig förhållandevis bra när ekonomin viker, säger Anna Bjärenlöv.

Region Skåne förutspår inte någon större inbromsning av arbetsmarknaden i närtid.

– Men det är troligt att arbetslösheten i Skåne och i övriga landet stiger i takt med konjunkturnedgången, säger Anna Bjärenlöv.

Ökande arbetslöshet förklaras av svagare jobbtillväxt och fortsatt stort inflöde till arbetsmarknaden, speciellt i Skåne. Enligt befolkningsprognoser kommer befolkningen i åldern 20-64 år i Skåne att fortsätta öka snabbt, främst på grund av anhöriginvandring. Och det lär sannolikt ta ett antal år innan denna grupp etablerar sig på arbetsmarknaden.